Kerk voor Apeldoorn

Op woensdag 3 februari om 20.00 uur gaf prof. dr. Manuela Kalsky een lezing over Flexibel Geloven in Sprengeloo. Ze nam ons mee naar de levensbeschouwelijke- en spirituele zoektocht van mensen. Veel mensen zoeken naar spirituele diepte in hun leven voorbij bestaande religies. Zij geloven flexibel. Hoe doen ze dat?

De tijd is voorbij dat Nederlanders van de wieg tot het graf bij één religie horen. Steeds meer mensen putten uit verschillende religieuze en levensbeschouwelijke bronnen. Zij kijken met een open vizier naar de verschillende religies en kiezen er vervolgens elementen uit, die bij hun leven passen. Waar verlangen zij naar? Wat inspireert hen? Hoe geven ze uitleg aan hun levensbeschouwelijke meerstemmigheid? Horen ze bij een bepaalde groep of beleven ze spiritualiteit in hun eentje? Aan de hand van interviews met een aantal ‘multiple religious belongers’ ging Manuela Kalsky in haar lezing op zoek naar antwoorden op deze vragen – in uitwisseling met het publiek.

Manuela Kalsky is directeur van het theologisch onderzoekscentrum van de Nederlandse dominicanen en hoogleraar aan de VU voor theologie en samenleving. Samen met Frieda Pruim schreef zij het boek ‘Flexibel geloven. Zingeving voorbij de grenzen van religies’. Ook geeft zij leiding aan de website Nieuwwij.nl, een podium voor spiritualiteit, religie en samenleving.

Organisatie: VONC en Kerkplein7