Kerk voor Apeldoorn

Kerkplein7 organiseert de verhalenroute in Apeldoorn voor de leerlingen van groep 7 en 8. Het motto van de Verhalenroute is: ‘Kiezen’. In alle verhalen komen keuzemomenten aan de orde. In groep 7/8 staan de leerlingen voor de belangrijke keuze om een nieuwe school te kiezen voor hun vervolgonderwijs.Maar leren kiezen is niet alleen van belang in de functie van de studie- en beroepskeuze. Kinderen moeten kunnen groeien tot zelfstandig kiezende mensen.

Dat is het einde van een leerlijn die vertrekt in de kleuterklas. Tijdens de Verhalenroute wil Kerkplein7 de keuzevaardigheid van leerlingen vergroten door hen te laten reflecteren op de keuzes die er in de verhalen worden gemaakt en aan te laten geven hoe zij daar zelf tegenover staan. In het lespakket zijn verwerkingskaarten opgenomen die de leerlingen kunnen gebruiken om na afloop van het verhaal een notitie te maken. Deze notitie kan weer worden gebruikt in de verwerking van de Verhalenroute in de klas.

Per ochtend zijn er vier groepen, die elk vier bijzondere verhalen in vier bijzondere gebouwen van Apeldoorn te horen krijgen (OLV kerk, Het kantongerecht, Omnizorg en De Eyup Sultan Moskee). De verhalen worden door leden van het Vertel Genootschap verteld en passen bij deze gebouwen.’