Kerk voor Apeldoorn

Misschien herkent u het wel uit uw omgeving, iemand die in de supermarkt het even niet meer weet, of bij repetities van het koor steeds kwijt is waar ze zijn, of met golfen niet meer kan tellen. Wat doet u dan in zo’n geval? Veel mensen weten niet goed hoe ze om moeten gaan met mensen met dementie. In Apeldoorn gaat dat veranderen. De gemeente  Apeldoorn gaat zich samen met alle organisaties van het Netwerk Dementie/ Geriatrie Oost Veluwe inzetten om van Apeldoorn een dementievriendelijke gemeente te maken. Hiertoe worden momenteel vele initiatieven voorbereid.

Eén ervan is publieksinformatie. “Als je weet wat er gebeurt in het hoofd van iemand met dementie, dan begrijp  je beter hoe je ermee om moet gaan,” vertelt Marie-Josée Andringa van Alzheimer Nederland, afdeling Oost-Veluwe. Het Netwerk heeft hen gevraagd om die kennis te helpen verspreiden. In oktober en november worden in vier Protestantse kerken en in wijkcentrum Het Kristal informatieavonden gegeven over dit thema. “Want als de omgeving weet hoe te handelen, kunnen mensen met dementie langer zo prettig mogelijk in hun eigen omgeving zelfstandig blijven functioneren.”

Naast degene met dementie beïnvloedt het ook de partner of mantelzorger. “Dementie heb je altijd met z’n tweeën,” legt Marie-Josée uit. “De mens met dementie heeft het zelf soms nog niet door, terwijl de partner of mantelzorger wel degelijk ziet dat er iets niet goed is. In het gesprek met iemand met dementie merkt een buitenstaander, zeker in het begin, niet altijd meteen dat er iets bijzonders aan de hand is. De mantelzorger daarentegen ziet wat er buiten die momenten om gebeurt.” Aandacht voor de mantelzorger is dus ook erg belangrijk. Ook hierover zal gesproken worden tijdens de informatieavonden.

Deze avonden zijn de start van diverse Samen Dementievriendelijk acties, die ervoor moeten zorgen dat Apeldoorn dementievriendelijker wordt. De Protestantse Gemeente Apeldoorn ondersteunt dit initiatief en daarom bieden vijf Protestantse kerken een podium voor de informatiebijeenkomsten. Alle geïnteresseerden zijn welkom. De avonden beginnen om 20:00 uur (zaal open 19:45 uur) , alleen in Het Kristal om 19.30 uur en zullen tot 21:30 uur duren. Er is een korte pauze. Toegang is gratis. Alle data en locaties:

  • 18 oktober, Julianakerk
  • 23 oktober, Gebouw Irene bij de Grote Kerk
  • 31 oktober, Jachtlaankerk
  • 9 november, De Drie Ranken
  • 16 november, Het Kristal (aanvang 19.30 uur)