Kerk voor Apeldoorn

Kerkplein7 is verantwoordelijk voor alle Apeldoorn-brede activiteiten van de Protestantse Gemeente Apeldoorn en daarmee het gezicht naar buiten. We zijn er voor missionair werk, jeugdwerk, communicatie, vorming & toerusting, ouderenpastoraat en gemeenteopbouw. Ook de pioniersplekken vallen hieronder. Kerkplein7 is een orgaan van bijstand van de Algemene Kerkenraad.

Medewerkers

Ad Wijlhuizen

Missionair werker

Jennie Harmelink

Jeugdwerkadviseur

Frans Hoogendijk

Diaconaal consulent

Jeanine van Brummen

Communicatieadviseur

Pioniersplekken

De Fontein
De geloofsgemeenschap De Fontein is een jonge wijkgemeente in opbouw.

De Verwondering
Bijbelvertelplek voor alle leeftijden.

De Sleutel
Pioniersplek gericht op kinderen in de wijken Kerschoten en Zuid in Apeldoorn. Deze pioniersplek is partner met Stimenz, Joker en de Open Hofkerk.

Bestuur

  • Voorzitter – vacant
  • Arend van der Zedde
  • Sam van Eenennaam
  • Charlotte Meijer
  • Kees Bulens